Kuram Kitap THEMIS Anayasa Hukuku

35,00
28,00 KDV Dahil
%20indirimli
STOK KODU
:
9786059637688
MARKA
:
Kuram Kitap
KAZANCINIZ
:
7,00
BASIM TARİHİ
:
2018
SAYFA SAYISI
:
296
KİTAP EBATI
:
16x24 cm.
STOK DURUMU
:
Stok tükendi
KARGOYA VERİLİŞ SÜRESİ En geç 1 iş günü sonra seçilen kargo firmasına teslim edilecektir.
YURTİÇİ KARGO : Ücretsiz Kargo

ARAS KARGO : 7 ₺


Hemen paylaş!
Ürünle İlgili Öne Çıkan Kampanyalar

{{CMP.TITLE}}

{{CMP.DESCRIPTION}}

 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar
 • Tavsiye Et
 • ​Kuram Kitap THEMIS Anayasa Hukuku

  Yazarlar:Ümit Kaymak, Zehra Odyakmaz
  Kitaptaki konuların ana başlıkları:

  16 EKİM 2018 TARİHİNDE KABUL EDİLEN İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ İŞLENMİŞTİR.

  BİRİNCİ BÖLÜM

  ANAYASA HUKUKUNA GIRIŞ

  ANAYASA HUKUKU
  ANAYASA KAVRAMI
  III. ANAYASACILIK DÜŞÜNCESİ VE DOĞUŞU

  ANAYASA TÜRLERİ
  Yazılı Anayasa – Yazısız Anayasa Ayrımı
  Yumuşak Anayasa – Sert Anayasa Ayrımı
  Kazuistik Anayasa – Çerçeve Anayasa
  ANAYASAL DEVLET – ANAYASALI DEVLET

  İKİNCİ BÖLÜM

  TÜRK ANAYASA TARİHİ

  OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİ
  Meşrutiyet Öncesi Dönem
  Sened-i İttifak
  Tanzimat ve Islahat Fermanları
  1876 Anayasası (Birinci Meşrutiyet)
  Anayasanın Hazırlanışı
  Temel Hükümleri
  Anayasanın Uygulanması ve Yürürlüğünün Sona Ermesi
  Anayasada 1909 Yılı Değişiklikleri (İkinci Meşrutiyet)
  İkinci Meşrutiyetin Başlaması
  1909 Yılı Anayasa Değişiklikleri
  Anayasa Değişikliklerinin Uygulanması
  MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ
  Milli Mücadele Döneminin Başlaması ve TBMM
  1921 Anayasası (Teşkilatı Esasiye Kanunu) ve Özellikleri
  Saltanatın Kaldırılması
  Anayasada 1923 Yılında Yapılan Değişiklikler
  Hilafetin Kaldırılması
  III. 1924 ANAYASASI

  Kabulü
  Hükümet Sistemi
  1924 Anayasasının Uygulanması
  1961 ANAYASASI
  27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi ve Milli Birlik Komitesi
  Kurucu Meclis
  Milli Birlik Komitesi
  Temsilciler Meclisi
  1961 Anayasasının Temel Özellikleri
  1961 Anayasasının Uygulanması
  12 Mart Muhtırası
  Anayasa Değişiklikleri

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  1982 ANAYASASI

  ANAYASANIN HAZIRLANMASI
  Askeri Müdahale (12 Eylül Darbesi)
  Kurucu Meclis
  Anayasanın Kabulü
  1982 ANAYASASININ GENEL ÖZELLİKLERİ
  Kazuistik Yöntemle Hazırlanmıştır
  Sert (Katı) Bir Anayasadır
  Devlet Otoritesini Güçlendirmiştir
  Az Katılımcı Demokrasi Modelini Benimsemiştir
  Siyasal Tıkanıklıkları Giderici Çözümler Benimsemiştir
  III. İKİ ANAYASANIN KARŞILAŞTIRILMASI

  Anayasaların Benzerlikleri
  Anayasalar Arasındaki Farklar
  KARŞILAŞTIRMALI OLARAK 1924, 1961 VE 1982 ANAYASALARI
  1982 ANAYASASININ TEMEL İLKELERİ
  Anayasanın Değiştirilemeyecek Hükümleri
  Cumhuriyetçilik
  Başlangıç Kısmında Belirtilen Temel İlkeler
  Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet
  Demokratik Devlet
  Laiklik
  Hukuk Devleti
  Sosyal Devlet
  Eşitlik İlkesi
  ANAYASADA TEMEL HAKLAR VE HÜRRİYETLER (İNSAN HAKLARINA SAYGILI DEVLET)
  1982 Anayasasının Genel Yaklaşımı
  Temel Hakların Sınırlanması
  Temel Hakların Kötüye Kullanılamaması
  Temel Hakların Kullanılmasının Durdurulması
  Temel Hakların Türleri
  VII. TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLERDE İÇERİK

  Kişinin Hakları ve Ödevleri
  Kişinin Dokunulmazlığı, Maddi ve Manevi Varlığı
  Zorla Çalıştırma Yasağı
  Kişi Hürriyeti ve Güvenliği
  Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması
  Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti
  Din ve Vicdan Hürriyeti
  Düşünce ve Kanaat Hürriyeti
  Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti
  Bilim ve Sanat Hürriyeti
  Basın ve Yayımla İlgili Hükümler
  Toplantı Hak ve Hürriyetleri
  Mülkiyet Hakkı
  Hakların Korunması ile İlgili Hükümler
  İspat Hakkı
  Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması
  Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
  Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları
  Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi
  Kamu Yararı
  Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti
  Çalışma ile İlgili Hükümler
  Toplu İş Sözleşmesi, Grev Hakkı ve Lokavt
  Ücrette Adalet Sağlanması
  Sağlık, Çevre ve Konut
  Gençlik ve Spor
  Sosyal Güvenlik Hakları
  Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması
  Sanatın ve Sanatçının Korunması
  Devletin İktisadi ve Sosyal Ödevlerinin Sınırları
  Siyasi Haklar ve Ödevler (Aktif Statü Hakları – Katılma Hakları
  Türk Vatandaşlığı
  Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakları
  Kamu Hizmetine Girme Hakkı ve Mal Bildirimi
  Vatan Hizmeti
  Vergi Ödevi
  Dilekçe, Bilgi Edinme ve Kamu Denetçisine Başvurma Hakkı

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  YASAMA

  YASAMA FONKSİYONU ve YASAMA ALANI
  Yasama Fonksiyonu ve Niteliği Yönünden Yasama İşlemleri
  Yasama Fonksiyonunun Genelliği ve İlkelliği
  Yasama Yetkisinin Devredilemezliği
  YASAMA İŞLEMLERİNDE USUL
  Kanunlar
  Teklif
  Görüşme
  Kabul
  Yayım
  Geri Gönderme ve Yeniden Kabul
  Yürürlük
  Parlamento Kararları ve Parlamento Kararlarının Şekli Kanunlardan Ayrılması
  Genel Olarak
  Parlamento Kararlarının Şekli Kanunlardan Ayrılması
  TBMM İçtüzüğü
  III. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN KURULUŞU

  TBMM SEÇİMLERİ
  Seçim Dönemi
  TBMM Seçimlerinin Yenilenmesi
  Seçimlerin Geriye Bırakılması
  Ara Seçim
  SEÇİM SİSTEMLERİ
  Genel Olarak
  Seçim Sistemleri
  Türkiye’de Uygulanan Seçim Sistemi
  Türkiye’de Uygulanan Seçim Sistemine İlişkin Pratik Örnekler
  TBMM ÜYELERİ (MİLLETVEKİLLERİ)
  Milletvekili Seçilme Yeterliliği
  Milletvekillik Sıfatının Kazanılması ve Andiçme
  Milletin Temsili İlkesi
  Milletvekilliğiyle Bağdaşmayan İşler
  Parlamenter Muafiyetler (Yasama Bağışıklığı)
  Yasama Sorumsuzluğu (Mutlak Dokunulmazlık)
  Yasama Dokunulmazlığı (Nispi Dokunulmazlık)
  Milletvekilliğinin Düşmesi
  Milletvekillerinin Disiplin Sorumluluğu
  Milletvekillerinin Mali Statüsü
  VII. TBMM’NİN İÇYAPISI VE ÇALIŞMA DÜZENİ

  Türkiye Büyük Millet Meclisinin İç Yapısı
  Başkanlık Divanı
  Meclis Siyasi Parti Grupları
  Danışma Kurulu
  Komisyonlar
  Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Düzeni
  Meclisin Olağan Toplanması, Tatili ve Ara Verme
  Yasama Dönemi, Yasama Yılı, Birleşim ve Oturum
  Olağanüstü Toplantı
  Toplantı ve Karar Yeter Sayıları
  Mecliste Oylama Usulleri
  VIII. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

  Genel Olarak
  Milletlerarası Antlaşmalara İlişkin Hükümler
  Savaş Hali İlanı ve Silahlı Kuvvet Kullanılmasına İzin Verme Yetkisi
  Bütçe ve Kesin Hesap Kanun Tekliflerinin Kabulü
  Bütçenin Hazırlanması
  Bütçenin Görüşülmesi
  Bütçelerde Değişiklik Yapılabilme Esasları
  Kesinhesap
  Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları
  Yazılı Soru
  Genel Görüşme
  Meclis Araştırması
  Meclis Soruşturması

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  YÜRÜTME

  YÜRÜTME FONKSİYONUNUN NİTELİĞİ
  İDARENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ
  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
  Olağanüstü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
  Yönetmelik
  III. YÜRÜTME ORGANLARI

  Cumhurbaşkanı
  YÜRÜTMEYE İLİŞKİN DİĞER TEMEL KONULAR VE 2017 YILI ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ
  YÜRÜTMEYE İLİŞKİN 2017 YILI TEMEL ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ
  OLAĞANÜSTÜ HAL YÖNETİMİ
  BAŞKOMUTANLIK VE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

  ALTINCI BÖLÜM

  YARGI

  YARGI YETKİSİ VE TARİHÇE
  MAHKEMELERİN KURULUŞU
  III. MAHKEMELERİN BAĞIMSIZLIĞI VE HÂKİMLİK GÜVENCESİ

  HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU
  Kuruluş
  Üyelik
  Organları
  Başkanlık
  Genel Kurul
  Daireler
  Genel Sekreterlik
  Teftiş Kurulu
  Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun Görevleri
  2017 Yılı Anayasa Değişiklikleriyle Getirilen Yenilikler
  Kararlara Karşı Yeniden İnceleme, İtiraz ve Yargı Yolu
  ANAYASADA YARGIYA İLİŞKİN DİĞER HÜKÜMLER
  YÜKSEK MAHKEMELER
  Anayasa Mahkemesi
  Yargıtay
  Danıştay
  Uyuşmazlık Mahkemesi
  VII. ASKERİ YARGI

  VIII. SAYIŞTAY

  ANAYASA MAHKEMESİ
  Kuruluş
  Başkan ve Üyelik
  Organlar, Çalışma ve Yargılama Usulü
  Anayasa Mahkemesinin Görevleri
  Anayasa Mahkemesi Kararlarında Gerekli Çoğunluklar
  ANAYASA YARGISI
  Genel Olarak
  Tarihçe
  Anayasal Denetimde Ölçü Normlar (Anayasallık Bloku)
  Anayasaya Uygunluk Denetiminin Konusu
  Kanunlar
  Cumhurbaşkanı Kararnameleri
  Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
  Anayasa Değişiklikleri
  Anayasaya Yargılamasına Tabi Olmayan Normlar
  Anayasaya Uygunluk Denetiminin Kapsamı
  Esas Bakımından Denetim
  Şekil Bakımından Denetim
  Anayasa Yargısında İlk İnceleme
  Genel Olarak
  İptal Davasında Dilekçede Bulunması Gereken Hususlar
  İtiraz Başvurusu Kararında Bulunması Gereken Hususlar
  Anayasaya Uygunluk Denetiminde Başvuru Yolları
  İptal Davası (Soyut Norm Denetimi)
  İtiraz Yolu (Somut Norm Denetimi)
  İptal Davası ile İtiraz Yolunun Karşılaştırılması
  ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU
  Genel Olarak
  Başvurunun Temel Koşulları
  Kapsam
  İdari ve Yargısal Başvuru Yollarının Tüketilmesi
  Başvuru Konusu Olmayan İşlemler
  Başvuru Hakkına Sahip Olanlar
  Başvuru Usulü
  Başvuruların İncelenmesi ve Kabulü
  Esas Hakkındaki İnceleme
  İnceleme Sonunda Verilen Kararlar
  XII. ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ ÖZELLİKLERİ

  Anayasa Mahkemesinin Bütün Kararları İçin Geçerli Olan Özellikler
  Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Özellikleri
  XIII. ANAYASA MAHKEMESİ İÇTİHATLARIYLA OLUŞTURULAN KURUMLAR

  İptali İstenen Normun Yürürlüğünün Durdurulması
  Dava Konusu İşlemin Adı ve Hukuksal Nitelemesiyle Bağlı Olmadan İnceleme Yapma

  YEDİNCİ BÖLÜM

  ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ

  ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ
  Teklif
  Görüşme Usulü, Kabul ve Yayım
  Geri Gönderme, Yeniden Kabul ve Yayım
  Anayasa Değişiklikleri ile Kanunların Karşılaştırılması
  ANAYASA VE İKTİDAR TİPLERİ
  III. EGEMENLİĞİN KULLANILIŞ BİÇİMİNE GÖRE DEMOKRASİ TÜRLERİ

  EK 1 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ

  EK 2 HÜKÜMET SİSTEMLERİ

  EK 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜ

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.