Polis Meslek İçi Sınavları İçin Temel Polis Mevzuatı Yargı Yayınları 2014

54,00
40,50 KDV Dahil
%25indirimli
ISBN / BARKOD
:
9786051570358
YAYINEVİ
:
Yargı Yayınevi
KAZANCINIZ
:
13,50
STOK DURUMU
:
Hemen paylaş!
Ürünle İlgili Öne Çıkan Kampanyalar

{{CMP.TITLE}}

{{CMP.DESCRIPTION}}

HIZLI TESLİMAT
4 YAYINEVİNDE
AYNI GÜN KARGO
50TL ve ÜZERİ
ÜCRETSİZ KARGO
KAPIDA ÖDEME
KREDİ KARTI 12 TAKSİT
100% GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar
 • Tavsiye Et
 • EBAT: 19x27
  SAYFA SAYISI: 150
  Polis Meslek İçi Sınavları İçin Temel Polis Mevzuatı Yargı Yayınevi
  İçindekiler
  BÖLÜM 1 • İNSAN HAKLARI İLGİLİ MEVZUAT
  Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi
  Türkiye İnsan Haklan Kurumu Kanunu
  Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
  İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu
  BÖLÜM 2 • ANAYASA HUKUKU İLGİLİ MEVZUAT
  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
  Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun
  BÖLÜM 3 • İDARE HUKUKU İLGİLİ MEVZUAT
  Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun
  İdari Yargılama Usulü Kanunu
  Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
  Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu idareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin
  Yürütülmesine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname
  Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonunun Çalışma Usul ve
  Esasları Hakkında Yönetmelik
  BÖLÜM 4 • CEZA HUKUKU İLGİLİ MEVZUAT
  Türk Ceza Kanunu
  Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
  BÖLÜM 5 • CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İLGİLİ MEVZUAT
  Ceza Muhakemesi Kanunu
  Tanık Koruma Kanunu
  Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
  Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği
  Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
  Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik incelemeler ve Fizik Kimliğin
  Tespiti Hakkında Yönetmelik
  Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla izleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
  Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
  Suç Eşyası Yönetmeliği
  Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usu! ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
  BÖLÜM 6 • 2559 SAYILİ POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT
  Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu.
  Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan iletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usu! ve Esaslar iie Telekomünikasyon İletişim
  Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik
  işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik
  Emniyet Genei Müdürlüğünde Sözleşmeli Olarak Çalışan Avukatların, Polislere Karşı
  Açılan Davalarda Görevlendirilmesi Hakkında Yönetmelik
  Hakkında Dava Açılan Polis için Avukat Tutma ve Ücret Ödeme Usul ve Esasları
  Hakkında Yönetmelik
  BÖLÜM 7 • 3201 SAYILI EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT
  Emniyet Teşkilatı Kanunu
  İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
  Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
  Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
  Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü
  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensuplan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik
  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliği
  Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının Çalışma Esas ve Yöntemlerine İlişkin Yönetmelik
  Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği
  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelik
  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Başpoiis Memuru Ve Kıdemli Başpolis Memuru Rütbelerine Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik
  Emniyet Genel Müdürlüğü Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme Yönetmeliği
  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelinin Çalışma Saatlerine ilişkin Esaslar Kolluk Etik ilkeleri
  BÖLÜM 8 • 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN 342 YARGILANMASI HAKKINDA KANUN VE İLGİLİ MEVZUAT
  Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
  Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Uygulaması ile İlgili Olarak İçişleri Bakanlığınca Yürütülecek İşlemlere İlişkin Yönerge
  BÖLÜM 9 • 5395 SAYILI ÇOCUK KORUMA KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT
  Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usûl Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik
  Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
  BÖLÜM 10 • 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT
  Terörle Mücadele Kanunu
  Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun
  Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma Ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat Veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik
  BÖLÜM 11 • 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU
  Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
  BÖLÜM 12 • 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT
  Kabahatler Kanunu
  Tahsilat Genel Tebliği
  BÖLÜM 13 • 5682 SAYILI PASAPORT KANUNU, 5683 SAYILI YABANCILARIN TÜRKİYE`DE ...488 İKAMET VE SEYAHATLERİ HAKKINDA KANUN İLE 4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN VE İLGİLİ MEVZUAT
  Pasaport Kanunu
  Yabancıların Türkiye`de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun
  Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
  Türk Soylu Yabancıların Türkiye`de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
  BÖLÜM 14 • POLİSİ İLGİLENDİREN DİĞER MEVZUAT
  Devlet Memurları Kanunu
  Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine ilişkin 534 Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
  Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
  Karayolları Trafik Kanunu
  Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun
  Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik
  Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun
  Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun
  Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik idaresi Kanunu
  Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik
  Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
  Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
  Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik
  Kimlik Bildirme Kanunu
  Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik
  Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
  Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
  Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
  Basın Kanunu
  Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
  Yardım Toplama Kanunu
  Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
  Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun
  Dernekler Kanunu
  Dernekler Yönetmeliği
  Kamu İhale Kanunu
  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.