Savaş Yayınları Kamu Maliyesi

34,90 TL
33,16 TL KDV Dahil
%5indirimli
KAZANCINIZ
:
1,75 TL
PARA PUAN
:
1657.75 PUAN
SAYFA SAYISI
:
314
KİTAP EBATI
:
16x24 cm.
KARGO ÜCRETİ
:
Ücretsiz Kargo
STOK DURUMU
:
Hemen paylaş!
Ürünle İlgili Öne Çıkan Kampanyalar

{{CMP.TITLE}}

{{CMP.DESCRIPTION}}

 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar
 • Tavsiye Et
 • Savaş Yayınları Kamu Maliyesi

  Yazarlar:Adem Bilici, Nurettin Bilici

  Prof. Dr. Nurettin Bilici, Av. Adem Bilici

  – Kamu Maliyesi I (Maliye Teorisi ve Bütçe): Keynes Öncesi Dönem, Keynes Anlayışı, Keynes Anlayışına İlave Görüşler, Türkiye’de Kamu Maliyesinin Gelişimi, Bütçe Teorisi, Bütçe Uygulaması, Bütçenin Denetimi

  – Kamu Maliyesi II: Kamu Giderleri, Devlet Borçları, Kamu Gelirleri, Vergi, Vergi Adaleti/Vergiye Karşı Tepki, Gelir/Harcama/Servet Üzerinden Alınan Vergiler, Maliye Politikası

  ÖNSÖZ
  Kamu maliyesi bilimi, insan ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında doğmuştur. İnsanların, fiziksel (özel) ihtiyaçları yanında toplum halinde yaşamalarından (bir devlet oluşturmalarından) kaynaklanan kamusal ihtiyaçları vardır.

  Beslenme, barınma, giyinme, seyahat gibi fiziksel ihtiyaçlar özel teşebbüs (özel kesim, özel sektör) tarafından karşılanabilir. Buna karşılık içinde yaşanılan ülke içinde asayişin ve adaletin sağlanması ve aynı ülkenin dış güvenliğinin ve üçüncü ülkeler nezdinde temsilinin sağlanması gibi hizmetler için devlet nezdinde bir teşkilatlanmaya gerek vardır. Bu şekilde ordu, polis, hakim-savcı, diplomat gibi personel ihtiyacı devlet (kamu kesimi, kamu sektörü) tarafından karşılanır ve organize edilir. Günümüz modern devletlerinde; dış güvenlik, asayiş, diplomasi gibi hizmetler yanında eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi alanlarda da kamu sektörü görev üstlenmektedir.

      Devletin bu hizmetleri verebilmesi için gelir toplaması, borçlanması, harcama yapması… gerekir.
  Kamu maliyesinin konusunu, “mali olaylar”ın incelenmesi oluşturur. Mali olay kavramı, devletin ve diğer kamu kuruluşlarının, kamu hizmetlerinin görülebilmesi için kamu geliri toplamasını ve bu gelirleri belirlenen amaçlar doğrultusunda harcamasını ifade eder.

  Mutluer-Öner-Kesik’in Kamu Maliyesi kitabında kamu maliyesi, insanların kalp sistemine benzetilmiştir: Nasıl, toplardamarlar aracılığı ile kan kalpte toplanıyor, ardından atardamarlar aracılığı ile tekrar vücuda geri döndürülüyorsa, aynı mekanizma kamu maliyesinde de işlemektedir. Devlet, ekonomiden kamu gelirlerini toplamakta, arkasından da bu topladığı gelirleri ülke ekonomisine geri döndürmektedir. (Mutluer, Öner, Kesik 2010: 1)

  Başta, “kamu giderlerini karşılamak üzere gelir toplama fonksiyonu”nu üstlenen kamu maliyesi, XX. Yüzyıldan itibaren, “kamunun borçlanmasını ve piyasaya müdahalesini de içine alan bir boyut”a evrilmiştir. Kamu maliyesinin üstlendiği bu yeni görev, (vergi, harcama, bütçe, borçlanma gibi) kamu maliyesi araçlarının kullanılarak ekonomiye çeki düzen verme çabasıyla ilgilidir.

  Kamu maliyesi bilim dalı ülkemizde sayıları 70’in üzerine çıkan “Maliye” bölümleri yanı sıra tüm başka bilim dalları açısından da önem taşır. “Ülke ekonomisi içindeki kaynakların yarısı civarındaki kısmının toplanıp arkasından yeniden ekonomiye enjekte edilmesi” demek olan kamu maliyesinin toplum içinde yaşayan herkesi, tüm kurum-kuruluşları etkilememesi mümkün değildir.
  Kitabın bu dokuzuncu baskısında, kitap planı bir hayli değişikliğe uğradı. Bazı bölüm ve konuları adeta yeniden yazdık. Önceki baskıda (iş sınavlarına hazırlanmaya yardımcı olmak amaçlı) kitaba dâhil ettiğimiz test sorularını koruduk.

  Bu yeni baskıda Kamu Maliyesi konuları iki kısma bölünerek anlatılmaktadır: 7 bölümden oluşan ilk Kısımda Maliye Teorisi ve Bütçe konuları var. Maliye Teorisi konularını ilk 4 bölümde inceledik:  “Keynes Öncesi Dönem”, “Keynes Anlayışı”, “Keynes Anlayışına İlave Görüşler”, “Türkiye’de Kamu Maliyesinin Gelişimi”. Kalan 3 bölüm Bütçe konularına ayrıldı: Bütçe Teorisi, Bütçe Uygulaması, Bütçenin Denetimi.

  Kamu maliyesinin geri kalan konularının işlendiği İkinci Kısım da 7 bölümden oluşmaktadır: Kamu Harcamaları, Kamu Borçları, Kamu Gelirleri, Vergi, Vergi Adaleti/Vergiye Karşı Tepki, Gelir/Harcama/Servet Üzerinden Alınan Vergiler, Maliye Politikası.

  Tekrar edelim: Kamu maliyesi, “kamunun gelir toplaması/harcama yapması” biliminden “toplanan gelir-harcanan paralar vasıtasıyla ekonomiye müdahale etme” görevini de üstlenen bilim dalı haline gelmiştir. Bu yeni görev esas olarak John Maynard Keynes’le (1883-1946) başlamıştır. Bu şekilde 1950’li yıllara kadar sadece “kamu maliyesi” terimi kullanılır iken bu tarihten itibaren “kamu ekonomisi” terimi de kullanılmaya başlanmış yani mali olayların iktisadi çerçevede değerlendirilmesi de Kamu maliyesinin konusu/görevi haline gelmiştir. Ve hatta bu yeni dönemde Devletle özel sektör arasında ülke ekonomisini kontrol ve pastadan daha fazla pay alma yarışı da başlamıştır.

  Kitabın bu yeni baskısını da yayımından önce okuyan ve değerlendirmelerini benimle paylaşan kürsü arkadaşım Dr. Öğr. Üyesi Begüm Dilemre Öden’e teşekkürlerimi sunuyorum. Yine daha önceki baskılarda yorum ve düzeltmeleriyle kitaba katkı yapan Sayıştay Baş Denetçileri Serdar Süngü ve Hilmi Bahadır Barçın’ın, Serdar Reşat Bakır’ın, test sorularının hazırlanmasında destek olan Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki öğrencilerimizin yaptıkları katkılar için minnettarız. Son olarak, Savaş Kitabevi ailesi üyelerinin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

   

  İçindekiler

  Birinci Kısım
  Kamu Maliyesi Teorisi Ve Bütçe
  Birinci Bölüm
  Keynes Öncesi Kamu Maliyesi
  I. Devletin Tek Hakim Olduğu Dönem
  Iı. Devlet Hakimiyetinden İnsan Hakimiyetine Doğru
  İkinci Bölüm
  Keynesyen Düşünce:
  Devlet Müdahalesi Gereklidir
  I. Keynes Anlayışı
  Iı. Piyasa Başarısızlıkları İle Mücadele Etmek İçin Devlet Müdahalesi Gereklidir
  Iıı. Ekonominin Sağlıklı Çalışması İçin Devlet Müdahalesi Gereklidir
  Üçüncü Bölüm
  Keynes Anlayışına İlave Yaklaşımlar
  I. Monetarist (Parasalcı) Anlayış
  Iı. Arz Yönlü Maliye Yaklaşımı
  Iıı. Anayasal İktisat Yaklaşımı
  Iv. Kamu Maliyesinin Amacına İlişkin Yaklaşımlar
  V. Günümüz Kamu Maliyesi: Ekonomiye Yön Veren Güç
  Vı. Kamunun (Devletin) Ürettiği Mal Ve Hizmetler
  Dördüncü Bölüm
  Türkiye’de Kamu Maliyesinin Gelişimi
  I. Giriş
  Iı. Genel Yönetim (Genel Devlet)
  Iıı. Geniş Anlamda Kamu (5018 Sayılı Kanun Anlamında Kamu)
  Iv.. Türkiye’de Kamu Maliyesinin Ekonomi İçindeki Ağırlığı
  Beşinci Bölüm
  Bütçe Konusuna Giriş
  (Bütçe Teorisi Ve Bütçe – Ekonomi İlişkisi)
  I.Bütçe Kavramı Ve Tarihi Gelişimi
  Iı. Bütçeleme Sistemleri
  Iıı. Bütçelemede İlkeler (Prensipler)
  Iv. Bütçenin Birliği İlkesine İstisnalar (Genel Bütçe Dışında Hazırlanan Bütçeler)
  Altıncı Bölüm
  Bütçeleme Süreci
  I. Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması
  Iı. Bütçenin Tbmm’de Görüşülmesi Ve Onaylanması
  Iıı. Bütçenin Uygulanması
  Yedinci Bölüm
  Bütçenin Denetimi
  I. Denetime İlişkin Temel İlkeler
  Iı. İdari Denetim (İç Denetim)
  Iıı. Sayıştay Denetimi (Dış Denetim)
  Iv. Yasama Denetimi (Siyasal Denetim)
  İkinci Kısım
  Kamu Maliyesinin Diğer Konuları
  Sekizinci Bölüm
  Kamu Giderleri
  I. Kamu Giderlerinin Sınıflandırılması (Tasnifi)
  Iı. Kamu Giderlerinin Artışı
  Iıı. Kamu Giderlerinin İktisadi Boyutu
  Iv. Kamu Giderleriyle İlgili Başka Bazı Konular
  Dokuzuncu Bölüm
  Devlet Borçları
  I. Devlet Borçlarının Sınıflandırılması
  Iı. Devlete Borç Verenin Avantajları Ve Borçların Şartlarının Değişmesi
  Iıı. Kamu Borçlarının Ekonomiye Etkisi
  Iv. Türkiye Borçlanma Tarihi
  Dokuzuncu Bölüm Okuma Parçası
  Onuncu Bölüm
  Kamu Gelirleri, (Yerel İdare Gelirleri, Parafisikalite Dahil)
  I. Devletin Egemenlik Hakkına Dayanarak (Zor-Cebir-Yoluyla) Elde Ettiği Gelirler
  Iı. Devletin Egemenlik Hakkına Dayanmadan Elde Ettiği Gelirler
  Iıı. Parafiskal Gelirler (Vergi Benzerleri)
  Iv. Yerel İdare Gelirleri
  V. Kamu Gelirlerinin Sınıflandırılması
  Onuncu Bölüm: Okuma Parçası
  On Birinci Bölüm
  Vergi
  I.Vergi Kavramı
  Iı. Verginin Konusu, Mükellefi, Matrahı
  Iıı. Vergilendirme Süreci Ve Vergiye İlişkin Diğer Kavramlar
  Iv. Vergilerin Sınıflandırılması (Tasnifi)
  On İkinci Bölüm
  Vergilendirmede Adalet Ve Vergiye Karşı Tepki
  I.Giriş
  Iı. Vergi Adaletini Sağlamaya Yönelik, Artan Oranlı Tarifeler Dışındaki Uygulamalar
  Iıı. Artan Oranlı Vergi Tarifeleri (Gelirin Miktarına Bakan Adalet Arayışı)
  Iv. Vergilemede Sınır
  V. Verginin Yansıması
  Vı. Vergiden Kaçınma, Vergi Kaçakçılığı
  On Üçüncü Bölüm
  Gelir, Harcama Ve Servet Vergileri
  I.Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
  Iı.Harcamalar (Gider) Üzerinden Alınan Vergiler
  Iıı.Servet Üzerinden Alınan Vergiler
  On Dördüncü Bölüm
  Maliye Politikası
  I. Giriş
  Iı. Kamu Maliyesinin (Maliye Politikasının) Araçları Ve Uygulamaları
  Ekler
  Ek 1 Temel Ekonomik Büyüklükler
  Ek 2 Türkiye Kamu Maliyesi Büyüklüğü (Harcama / Gsyh – 2015)
  Ek 3 Genel Devlet (Yönetim) Gelirleri, Harcamaları
  Ek 4 Merkezi Yönetim Bütçesi
  Ek 5 Vergi Yükü Ve Kompozisyonu
  Ek 6 Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi
  Ek 7 Türkiye’nin Dış Borçları (Milyar $)
  Ek 8 Siyasilerin Devrettikleri Kamu Borç Stokları (İç Ve Dış Borçlar Toplamı, Milyar Dolar)
  Şemalar, Kutular Ve Tablolar Listesi

  Basım Tarihi
  Baskı Sayısı
  Sayfa Sayısı 314
  Kitap Ebatı 16x24
  Cilt / Kağıt
  Boyutlar(cm)
  :
  16 x 24 x 2
  Ürün Etiketleri
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.